De fases binnen ons zorgbeleid

Fase 0: Brede basiszorg

 • We mikken op een brede zorg door een positief, veilig en rijk klimaat aan te bieden.

Bijvoorbeeld:

o   In de klas krijgen leerlingen de kans om hun gevoelens zoals verdriet, blijheid,…  te tonen.

o   Leerlingen ontwikkelen niet gelijk. We doen aan differentiatie binnen de klas en erbuiten.

o   We schenken bijzondere aandacht aan leerlingen die met rouw en verlies geconfronteerd worden.

 

 • We hechten belang aan betekenisvol leren.

Bijvoorbeeld:

o   Er worden klasuitstappen georganiseerd in functie van de leerdoelen van dat leerjaar.

o   Leerlingen leren informatie op het internet opzoeken.

o   Verkeer wordt geïntegreerd in de klasuitstappen: te voet, met de fiets, met de bus, met het openbaar vervoer. Dit alles in het kader van ‘Label 10/10’ – verkeersactieve school.

 

 • Er is een rijke ondersteuning en interactie.

Bijvoorbeeld:

o   De probleemoplossing wordt vereenvoudigd gedaan door te werken met kleinere denkstappen en te ondersteunen met materiaal.

o   Motivatie en zelfvertrouwen worden verhoogd door de leerling aan te moedigen en te bevestigen.

o   Er wordt partnerwerk georganiseerd, kringgesprek en groepswerk waarin leerlingen overleggen welke oplossingen mogelijk zijn.

 

 •  Er wordt gewerkt in flexibele klasorganisatie.

Bijvoorbeeld:

o   Tijdens zelfstandig werk (DIZEL) wordt er gedifferentieerd gewerkt: er is taak-, tempo- en keuzedifferentiatie.

o   Er is een afwisseling tussen klassikaal werken, individueel werken en groepswerk.

o   Leerlingen kunnen in de mate van het mogelijke hun eigen werk corrigeren en elkaar helpen.

Fase 1: Verhoogde zorg

 • Bij voorkeur wordt deze zorg binnen de klascontext gerealiseerd. Er is daarbij ondersteuning door het zorgteam.
 • Leerlingen en hun ouders zijn als ervaringsdeskundigen nauw betrokken. Op die manier kunnen de leerlingen het gemeenschappelijk curriculum blijven volgen.  Deze leerlingen worden regelmatig besproken op een kindbespreking.

 

Fase 2: Uitbreiding van de zorg

 • Voor een kleiner aantal leerlingen volstaat de verhoogde zorg uit fase 1 niet. Het zorgteam overlegt met alle betrokkenen en zoekt welke bijkomende ondersteuning nodig is voor de verdere begeleiding van die leerling.
 • Tijdens het MDO wordt samen met het CLB de aanpak van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de ouders en de leerkracht, besproken.
 • Schoolteam, ouders en CLB gaan samen actief op zoek naar oplossingen.

 

Fase 3: Overstap naar school op maat

 • In uitzonderlijke gevallen kan in nauw overleg met ouders en leerling  een overstap naar school op maat geadviseerd worden. Dit gebeurt in overleg met de ouders,  de school en het CLB.
 • De vorige fasen van zorgbrede werking zijn ontoereikend voor wat het kind nodig heeft.

 

Contact

08

Sint-Luciaschool

Molenstraat 7
2310 Rijkevorsel

03 314 61 87


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.e
www.sint-luciaschool.be

C
ontact Zorgcoördinator
0468 57 26 83