Onze school werkt samen met  

Earth
CLB website CLB folder

 

CLBKEMPEN  Vestiging HOOGSTRATEN    

Gravin Elisabethlaan 2  -   2320 Hoogstraten

Tel: 03 / 314 39 70  

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingsuren:

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Elke 2e en 4e donderdag van de maand is het centrum tot 18.30 uur geopend.

Je kunt met de medewerkers ook (telefonisch) afspraken maken voor andere gespreksuren.

Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen in de kerstvakantie).

Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen.

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kunt alleen naar het CLB stappen dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

 

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.

Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.

 

Je kunt naar het CLB...

·          als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;

·          als je kind moeite heeft met leren;

·          voor studie- en beroepskeuzehulp;

·          als er vragen zijn over je kind zijn/haar gezondheid, lichaam... ;

·          als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;

·          met vragen rond inentingen.

 

Je kind moet naar het CLB...

·          op medisch onderzoek;

·          als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);

·          voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;

·          om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;

·          bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs

 

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger is dan 12 jaar.

De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.

 

 

Op onderzoek: het medisch consult

1ste kleuterklas                           3 / 4 jaar                                   2de kleuterklas                           4 / 5 jaar

1ste lagere school                       6 / 7 jaar                                   3de lagere school                        8 / 9 jaar

5de lagere school                        10 / 11 jaar                               1ste secundair                            12 / 13 jaar

3de secundair                             14/ 15 jaar

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs in de 1ste en 2de kleuterklas en verder om de twee jaar.

Ook nog in het eerste jaar deeltijds onderwijs of erkende vorming.

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraakje maken op een later tijdstip.

De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

 

 

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven. Als de arts inschat dat de leerling bekwaam is kan die ook zelf toestemming geven.

                                                                              Welke inentingen kan je krijgen?

1ste lagere school                       6 / 7 jaar                   Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest.

1ste secundair                            12 / 13 jaar                Hepatitis B (Geelzucht): 2 inentingen als de vaccinatie nog niet in orde is.

                                                                              HPV (preventie baarmoederhalskanker): 3 inentingen

3de secundair                             14 / 15 jaar                Difterie, Tetanus, Kinkhoest

 

 

CLB-dossier

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:

·          In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.

·          We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.

·          We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

 

Het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de  toestemming van de leerling. Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

 

Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

 

Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

 

Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

 

En later?

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.

 

Een klacht?

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.

Contact

08

Sint-Luciaschool

Molenstraat 7
2310 Rijkevorsel

03 314 61 87


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.e
www.sint-luciaschool.be

C
ontact Zorgcoördinator
0468 57 26 83