Onze zorgwerking situeert zich op 3 niveaus:

 

Op het niveau van het kind:

 

ü  Begeleiden van kinderen met een bepaalde zorg: leerproblemen, sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, pestproblemen, anderstaligen, meerbegaafden, ...

 

ü  Evolutie bijhouden van de kinderen met zorg op school.

 

ü  Afname van genormeerde testen zoals LVS en AVI, om de ontwikkeling van elk kind op de voet te blijven volgen.

 

ü  Aanleren en aanreiken van aangepaste materialen en maatregelen voor kinderen met leer- of ontwikkelingsproblemen. (bv. dyslexie, dyscalculie, autisme, AD(H)D, ...)

 

ü  Enkele concrete initiatieven op leerlingniveau:

 

o   Ochtendlezen voor zwakkere lezers met steun van leesmama’s.

 

o   Lees- en spellingcontracten.

 

o   Remediëring wiskunde binnen en buiten de klas.

 

o   Kangoeroeklas voor leerlingen van de bovenbouw die extra uitdaging buiten de klas nodig hebben.

 

o   Leerlinggesprekken rond welbevinden.

 

o   Aanreiken van extra materialen om binnen de klas aan de slag te gaan.

 

o   Aanbieden van een beloningskaart om een bepaalde gedragsverandering te bekomen.

 

Op het niveau van de leerkracht:

 

ü  Zeer regelmatig overleg met de klasleerkrachten betreffende de leerlingen.

 

ü  Tegemoet komen aan de vragen van de klasleerkrachten.

 

ü  Extra ondersteuning in de klas zodat de leerlingen in kleinere groepen opgevolgd kunnen worden.

 

ü  Ondersteuning bieden aan leerkrachten die zorgvragen hebben rond bepaalde kinderen, onderwijsmethodes, leerproblemen, ...

 

ü  Aanreiken van aangepaste materialen die in de klas gebruikt kunnen worden bij leerlingen met die meer uitdaging nodig hebben of bv. bij dyslexie, dyscalculie,...

 

ü  Aanreiken van informatie omtrent een moeilijkheid waarmee een leerling te maken krijgt.

 

ü  Opstellen van handelingsplannen voor leerlingen met leer- of ontwikkelingsstoornissen.

 

ü  Enkele concrete initiatieven op leerkrachtniveau:

 

o   Klasinterne ondersteuning wiskunde. Op dat moment zijn er twee leerkrachten in de klas om de leerlingen te begeleiden.

 

o   Samen opstellen van specifieke maatregelen voor een leerling vanuit de vraag: ‘Wat heeft deze leerling nodig?’

 

o   Een apart traject uitwerken voor leerlingen die het reguliere programma niet meer volgen.

 

Op het niveau van de school:

 

ü  Samen met het zorgteam en de directeur, de grote lijnen van zorg ontwikkelen en opvolgen.

 

ü  Opstellen, realiseren en bewaken van een zorgvisie, beleidsplan en actieplan.

 

ü  Coördineren, coachen en begeleiden van alle zorginitiatieven, zowel binnen als buiten de klasgroep.

 

ü  Opvolgen van de schoolloopbaan van elk kind.

 

ü  Onderhouden van contacten met externen. (Logopedist, kinesist, GON-medewerkers (*), CLB,...)

 

ü  Aanspreekpersoon zijn voor zorgvragen van leerlingen, leerkrachten en ouders.

 

ü  Maandelijks een positief accent voorbereiden om met heel de school rond te werken.

 

ü  Enkele concrete initiatieven op schoolniveau:

 

o   Overleggen met logopedisten om de hulp op elkaar af te stemmen.

 

o   Acties uitwerken rond de week van de goeiedag, complimentendag, talenten,…

 

(*) GON: Geïntegreerd Onderwijs. Een leerkracht vanuit het Buitengewoon Onderwijs komt in de school een kind met een bepaalde problematiek ondersteunen.

 

Contact

08

Sint-Luciaschool

Molenstraat 7
2310 Rijkevorsel

03 314 61 87


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.e
www.sint-luciaschool.be

C
ontact Zorgcoördinator
0468 57 26 83